Cases

Verantwoord agrarisch ondernemen

In de agrarische sector wint de duurzaamheidstrein flink aan snelheid. De Nederlandse agrarische sector heeft zelfs de laagste milieu-impact ter wereld. SCG is hier op meerdere fronten actief, onder andere in de zuivelindustrie.
Voor drie zuivelbedrijven in Nederland, Italië en Griekenland verzorgden we duurzaamheidsscans, de -strategie en de implementatie daarvan. Door deze aanpak kunnen de bedrijven meteen de benodigde certificaten verkrijgen voor duurzame financiering en subsidies. Het eerste project is een “waste water treatment facility” op Cyprus, dat kan rekenen op een volledig duurzaam financieringstraject.

Lopende projecten in de energiesector

BP Nederland

SCG partner Nexio is gevraagd voor BP in Nederland de duurzaamheidstrategie mede vorm te geven en te certificeren.

Exploitant verwarmingssystemen

SCG is gevraagd om de groeifinanciering van een exploitant van warmtekoudeopslag (WKO) te begeleiden, waarbij er in diverse tranches ca. € 50 miljoen financiering opgehaald zal worden.

In actie voor een duurzame vastgoedportefeuille

Een onderneming benaderde ons met het plan om een duurzame vastgoedportefeuille op te bouwen. Dit zou deels gerealiseerd worden door de aankoop van duurzame gebouwen die al verhuurd zijn en deels door objecten aan te kopen en die te verduurzamen.
SCG adviseerde over de strategie, de businessmodellen en de financiering. Door het structureren van een groene obligatielening met een sustainalytics en S&P rating, het selecteren van de AIFM, de plaatsing van partners en het zorgen voor het plaatsen van de obligatie.

Participeren in projecten

Een duurzame projectontwikkelaar oriënteerde zich op de mogelijke participatie in projecten die hij voor partners uitvoert. Aan ons de vraag hoe dit zowel duurzaam als commercieel verantwoord kan worden ingevuld.
SCG creëert een investeringsplatform waardoor de ontwikkelaar voor 50% tot 100% in de projecten kan gaan deelnemen. Daarmee kan hij een veel betere beloning voor zijn toegevoegde waarde gaan realiseren en optimaal bijdragen aan de verduurzaming van de vastgoedsector.

Verantwoord agrarisch ondernemen

In de agrarische sector wint de duurzaamheidstrein flink aan snelheid. De Nederlandse agrarische sector heeft zelfs de laagste milieu-impact ter wereld. SCG is hier op meerdere fronten actief, onder andere in de zuivelindustrie.
Voor drie zuivelbedrijven in Nederland, Italië en Griekenland verzorgden we duurzaamheidsscans, de -strategie en de implementatie daarvan. Door deze aanpak kunnen de bedrijven meteen de benodigde certificaten verkrijgen voor duurzame financiering en subsidies. Het eerste project is een “waste water treatment facility” op Cyprus, dat kan rekenen op een volledig duurzaam financieringstraject.

Lopende projecten in de energiesector

BP Nederland

SCG partner Nexio is gevraagd voor BP in Nederland de duurzaamheidstrategie mede vorm te geven en te certificeren.

Exploitantverwarmingssystemen

SCG is gevraagd om de groeifinanciering van een exploitant van warmtekoudeopslag (WKO) te begeleiden, waarbij er in diverse tranches ca. € 50 miljoen financiering opgehaald zal worden.

In actie voor een duurzame vastgoedportefeuille

Een onderneming benaderde ons met het plan om een duurzame vastgoedportefeuille op te bouwen. Dit zou deels gerealiseerd worden door de aankoop van duurzame gebouwen die al verhuurd zijn en deels door objecten aan te kopen en die te verduurzamen.
SCG adviseerde over de strategie, de businessmodellen en de financiering. Door het structureren van een groene obligatielening met een sustainalytics en S&P rating, het selecteren van de AIFM, de plaatsing van partners en het zorgen voor het plaatsen van de obligatie.

Participeren in projecten

Een duurzame projectontwikkelaar oriënteerde zich op de mogelijke participatie in projecten die hij voor partners uitvoert. Aan ons de vraag hoe dit zowel duurzaam als commercieel verantwoord kan worden ingevuld.
SCG creëert een investeringsplatform waardoor de ontwikkelaar voor 50% tot 100% in de projecten kan gaan deelnemen. Daarmee kan hij een veel betere beloning voor zijn toegevoegde waarde gaan realiseren en optimaal bijdragen aan de verduurzaming van de vastgoedsector.