Olivier Takx

Managing partner/founder

Olivier voelt zich thuis waar duurzaamheid, investeringen en financieringen samenkomen. Hij heeft uitgebreide ervaring in het opzetten en laten groeien van ondernemingen in vastgoed, corporate finance en private equity. Zowel institutioneel als privaat, nationaal en internationaal. Al tijdens zijn studie was hij begaan met duurzaamheid en het zoeken van de balans tussen maatschappelijke belangen en rendement. Zijn visie is dat de duurzaamheidsagenda van de klant moet leiden tot waardecreatie op lange termijn. Met de hechte groep professionals van de Sustainable Capital Group realiseert hij de transitie naar duurzaam ondernemen bij bedrijven èn bij investeerders.