Wie we zijn

Niet adviseren, maar realiseren

SCG combineert de kwaliteiten van Nexio Projects met die van Eveda Capital voor partijen met een duurzaam en financieel winstoogmerk. Aan de ene kant zijn dat bedrijven die hun ecologische footprint willen verkleinen en invulling te geven aan voor hen relevante Sustainable Development Goals (SDG’s). Aan de andere kant institutionele beleggers en financiers die duurzaamheidsprojecten willen financieren en ondernemingen willen voorzien van het benodigde kapitaal. Met speciale aandacht voor de sectoren Vastgoed, Energie, Mobiliteit en Agrifood. Zij kunnen rekenen op assistentie bij strategisch en operationeel niveau met funding constructies op maat vanaf 10 miljoen euro. Werken aan een betere wereld, laten we starten!

€1 biljoen groen in 2023

Er is een shift in de investeringswereld van conventioneel naar groen. Het aandeel duurzame investeringen zal groeien van de huidige 12% naar 50% in 2023. Dat betekent een extra financieringsbehoefte van meer dan 1000 miljard euro. Tegelijkertijd zien we een gebrek aan geschikte duurzame financieringsvormen.

Bron: FD 2019