Skip to content

Sustainable Finance Uitgelegd

Minder dan 1 minuut Minuten

2024 Duurzame Financiële Toezichtprioriteiten: NL investeerderseditie

Ben je een in Nederland gevestigde investeerder, of op zoek bent naar investeringen in duurzame projecten in Nederland? Dan wil je op de hoogte zijn van de nieuwste toezichtprioriteiten voor 2024. In dit artikel bespreken we de AFM-toezichtprioriteiten op het gebied van duurzaamheid voor het komende jaar.

 

Toezichthoudende Autoriteiten: een korte introductie

Regelgeving zoals de Verordening inzake Duurzame Financiële Verslaglegging (SFDR) en de EU-taxonomie vormen de ruggengraat voor de overgang naar een duurzaam financieel systeem.

Dankzij deze regelgeving kunnen toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland, toezicht houden op financiële instellingen (FI’s) zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, evenals financiële marktdeelnemers (FMP’s) zoals investeringsbanken, vermogensbeheerders, hedgefondsen en de effectenbeurs.

De AFM is de Nederlandse delegatie van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESAs). De AFM publiceerde onlangs haar toezichtprioriteiten voor 2024, waarbij duurzaamheid en duurzame financiering tot de vier belangrijkste pijlers behoren.

Ben je een financiële marktdeelnemer die zich wil houden aan de EU-taxonomie, dan is het raadzaam de toezichthoudende autoriteiten nauwlettend te volgen. Zo blijf je op de hoogte van eventuele duurzaamheidseisen die op je investering van toepassing zijn.

 

Richtlijnen voor Duurzaamheidsclaims

De AFM staat overwegend positief tegenover een alsmaar groeiend aantal duurzaamheidsclaims. Helaas is er de afgelopen jaren ook een toename in het aantal valse of misleidende claims geweest. Daarom heeft de AFM aan de bel getrokken en de noodzaak van toenemend toezicht en regelgeving aangekondigd.

Het gevolg? Valse of misleidende claims worden aangepakt met bijbehorende consequenties.

Als je van plan bent een duurzaamheidsclaim te maken, dan zijn hier de drie belangrijke factoren waar je rekening mee moet houden:

 • Zorg ervoor dat de claim nauwkeurig, representatief en up-to-date is.
 • Zorg ervoor dat de claim specifiek is en onderbouwd wordt door voldoende bewijs of data.
 • Zorg ervoor dat de claim begrijpelijk, passend en gemakkelijk te vinden is.

Meer weten over dit onderwerp? Lees de volledige Leidraad duurzaamheidsclaims.

 

Het belang van duidelijke en nauwkeurige Duurzaamheidslabels

Naarmate de interesse in duurzaamheid bij investeerders, partners en consumenten toeneemt, groeit ook de behoefte aan duurzame investeringen en producten. Maar hoe weet je of een product, instelling of dienst echt duurzaam is zonder het slachtoffer te worden van “greenwashing” of valse marketing?

 

Duidelijke labels voor Duurzaam Financieel Ondernemen

Eind 2023 positioneerde de AFM zich in de duurzaamheidsdiscussie door verbeteringen aan te brengen in de SFDR. Onder de voorstellen suggereert AFM het waarborgen van minimale openbaarmaking van ongunstige gevolgen voor alle financiële producten, ongeacht hun duurzaamheidskenmerken. Ze stellen ook voor om begrijpelijke duurzame productlabels in te voeren, zoals “transitie”, “duurzaam” en “duurzame impact”. Deze labels zouden worden ondersteund door specifieke kwaliteits- en openbaarmakingseisen om greenwashing te voorkomen.

Het voorstel van de AFM voor onderscheidende duurzaamheidslabels is bedoeld als aanvulling op, en niet ter vervanging van, het SFDR-kader. Net als de EU-taxonomie streeft het naar een extra laag van duidelijkheid en consumentenbescherming binnen het bestaande regelgevingskader.

Meer informatie over SFDR artikel 8 en 9 vind je in onze recente blog over dit onderwerp.

Let op: Concrete wijzigingen worden nog besproken op Europees Commissieniveau – dus kijk terug voor updates in de tussentijd.

 

 

Het belang van dataverzameling en -rapportage

Volgens de AFM is er een disconnect tussen de manier waarop duurzame investeringen worden gepresenteerd en de motivaties van consumenten om deze producten te kiezen. Consumenten vinden het lastig om investeringen te kiezen die passen bij hun voorkeuren.

 

Transparantie van producten dankzij nauwkeurige data

Hoe verwacht de AFM dat duurzame investeringen en consumentenbehoeften op elkaar aansluiten? Door te eisen dat FMP’s de transparantie van duurzame investeringen en hun impact vergroten.

Als onderdeel van de verbeteringen aan de SFDR benadrukt de AFM hoe belangrijk het is om hoogwaardige data te verzamelen en rapportage te bieden als het gaat om investeringen. Ook benadrukt ze dat dit onderwerp niet snel genoeg vordert.

 

Monitoring van ESG-data

Een bedrijf evalueren op duurzaamheid en ethische praktijken gaat aan de hand van milieu, sociaal en governance (ESG) data. Maar gebruiken vermogensbeheerders deze data wel op de juiste manier?

De AFM zal het onderzoek (risicobeheersing) met betrekking tot het gebruik van ESG-data door vermogensbeheerders opvolgen. Het doel van deze beoordeling is om de ontwikkelingen op het gebied van ESG-data te volgen rondom ESG-ratingbureaus.

Waarom is dit belangrijk? Omdat ESG-ratingbureaus een grote rol spelen bij de besluitvorming van investeerders binnen de financiële wereld. Ook geeft het andere belanghebbenden inzicht in de duurzaamheids- en ethische impact van een organisatie.

Naarmate het bewustzijn en de vraag naar duurzame beleggingsmogelijkheden toenemen, wordt verwacht dat de invloed en het belang van ESG-ratings zullen toenemen.

 

Conclusie

Duurzaamheid en duurzame financiering zijn een van de vier belangrijke pijlers van de AFM voor 2024. De AFM agenda voor 2024 bespreekt de prioriteiten met betrekking tot de toezichtactiviteiten voor duurzaamheid. Volgens de AFM moeten investeerders in Nederland de volgende drie onderwerpen op hun agenda voor 2024 plaatsen:

 • Duurzaamheidsclaims
 • Vraag naar transparantie rondom producten
 • Dataverzameling en rapportage

 

Vragen?

Bij Sustainable Capital Group begrijpen we de complexiteit van EU-regelgeving op het gebied van duurzame financiering. Onze experts binnen deze sector staan klaar om je te helpen. Voor persoonlijke begeleiding vul je eenvoudig ons contactformulier in, dan nemen we binnenkort contact op.

Author

 • Letícia Bueno

  Leticia is een juridisch professional met meer dan tien jaar ervaring in complexe banktransacties, regelgevingsanalyse en duurzame financiering. Als directeur van Sustainable Finance Advisory bij Sustainable Capital Group leidt ze experts in het adviseren van bedrijven en investeerders over duurzaamheidsrapportages, met de nadruk op de toepassing van de EU-regelgeving inzake duurzame financiering. Leticia beschikt over diepgaande kennis van SFDR en de EU-taxonomie en gebruikt regelgeving om de impact van zowel bedrijven als investeerders te versterken. Voordat ze zich richtte op duurzame financiering, vergaarde ze meer dan 5 jaar ervaring in diverse bankoperaties zowel in Brazilië als in de internationale context, waaronder fusies en overnames, projectfinanciering, kapitaalmarkten en schuld-/bedrijfsherstructureringen.

  Bekijk Berichten

Misschien vind je dit ook leuk: